Đạo đức cách mạng (12-1958)

Đạo đức cách mạng (12-1958)
Từ lúc đầu, loài người đã phải đấu tranh đối với giới tự nhiên để sống còn, như chống thú dữ, chống mưa nắng... Muốn thắng lợi, thì mỗi người phải dựa vào lực lượng của số đông người, tức là của tập thể, của xã hội. Riêng lẻ từng cá nhân thì nhất định không thắng nổi tự nhiên, không sống còn được.

Xem tiếp...

Vừa đi đường vừa kể chuyện

Vừa đi đường vừa kể chuyện
Vừa đi đường vừa kể chuyện là một tác phẩm văn học theo lối tự truyện do Hồ Chí Minh viết với bút danh T.Lan. Tác phẩm được công bố trên báo Nhân Dân năm 1961 lần lượt đăng trên các số 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2685, 2686, 2688, 2691, 2692, 2693, 2694. Vừa đi đường vừa kể chuyện được Nhà xuất bản Sự thật xuất bản thành sách năm 1963 và sau đó tác phẩm được tái bản nhiều lần ở các nhà xuất bản khác nhau. Ban Biên tập Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin giới thiệu nội dung của tác phẩm.

Xem tiếp...

Sửa đổi lề lối làm việc

Sửa đổi lề lối làm việc
  Năm 1947, giữa lúc phải tập trung chuẩn bị Chiến dịch Thu Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Cuốn sách có 6 phần: Phê bình và sửa chữa; Mấy điều kinh nghiệm; Tư cách và đạo đức cách mạng; Vấn đề cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống thói ba hoa. Cuốn sách đã chỉ dẫn, động viên sức mạnh của Đảng, của dân tộc, của quân, dân ta góp phần đưa cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện giành thắng lợi vẻ vang. Ngày nay, thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuốn “Sửa đổi lối làm việc” càng trở nên cần thiết.

Xem tiếp...

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969

Trong Lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đồng chí Lê Duẩn – Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc lời điếu và công bố Di chúc của Người.

Xem tiếp...

Tuyên ngôn độc lập

Hỡi đồng bào cả nước, “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Xem tiếp...

Nhật Ký Trong Tù (Tiếp theo)

Nhật ký trong tù   Hồ Chí Minh – Viết bằng chữ Hán năm 1942 – 1943. Bản dịch của Viện Văn học In trong sách Suy nghĩ mới về Nhật ký trong tù

Xem tiếp...

Nhật ký trong tù Hồ Chí Minh – Viết bằng chữ Hán năm 1942 – 1943

Nhật ký trong tù Hồ Chí Minh – Viết bằng chữ Hán năm 1942 – 1943
Nhật ký trong tù Hồ Chí Minh – Viết bằng chữ Hán năm 1942 – 1943 Bản dịch của Viện Văn học In trong sách Suy nghĩ mới về Nhật ký trong tù

Xem tiếp...

HỢP TÁC XÃ

HỢP TÁC XÃ 1. Lịch sử Hợp tác xã hầu hết sinh ra ở bên Anh. Năm 1761, mấy người thợ dệt vải rủ nhau lập ra một cái hội "làm vải cho tốt và bán giá trung bình trong làng xóm". Năm 1777, một hội khác lập ra. Sau còn nhiều hội lập ra nữa, nhưng chẳng được lâu.

Xem tiếp...

Tác phẩm Đường Cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm Đường Cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền phong, đảng cách mệnh mới làm nổi trách nhiệm cách mệnh tiền phong- LÊNIN (Trích trong cuốn Làm gì? của V.I.Lê-nin(BT))

Xem tiếp...

Tác phẩm Đường Kách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm Đường Kách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Không có lý luận kách mệnh, thì không có kách mệnh vận động... Chỉ có theo lý luận kách mệnh tiền phong, đảng kách mệnh mới làm nổi trách nhiệm kách mệnh tiền phong- LÊNIN (Trích trong cuốn Làm gì? của V.I.Lê-nin(BT))  

Xem tiếp...

Lịch sử nước ta

Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam Kể năm hơn bốn ngàn năm Tổ tiên rực rỡ, anh em thuận hòa.

Xem tiếp...

“Bản án chế độ thực dân Pháp”

“Bản án chế độ thực dân Pháp”
“Bản án chế độ thực dân Pháp” (Le Procès de la Colonisation Française) là tác phẩm của Hồ Chủ tịch viết bằng tiếng Pháp trong khoảng những năm 1921-1925, đăng tải lần đầu tiên tại Paris (Thủ đô nước Pháp) trên Báo Imprékor của Quốc tế Cộng sản. 

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh toàn tập - tập 1 năm 1922 (phần 3)

"CHỦ NGHĨA VIĐA" CÒN ĐANG TIẾP DIỄN Hàng nghìn dân bản xứ bị cưỡng bức đẩy vào quân đội để bảo vệ những két bạc cho những kẻ bóc lột mình. Chúng ta nhớ rằng, để buộc những người châu Phi thực hiện "nghĩa vụ của mình", người ta đã đốt nhà cướp của của họ và sau đó, những nạn nhân ấy bị bắt đi lính cho đội quân tiên phong của nền văn minh. "Việc dạy dỗ" người bản xứ bằng những cú đá đít và đánh đập đã trở thành thói quen của những vị trứ danh của chúng ta.

Xem tiếp...