Đồng chí Nguyễn Trọng Khánh

nguyentrongkhanh

 Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969.

 Chức vụ khác: Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Ngày tháng năm sinh: 10 tháng 3 năm 1958.

 Nguyên quán: Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội.

 Trú quán: Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.

 Dân tộc: Kinh.

Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn: Đại học.

Địa chỉ cơ quan: Số 1, Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan: 04. 38435066

Thông tin về lĩnh vực phụ trách: Giúp Trưởng ban chỉ đạo mọi mặt công tác của Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình; công tác phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trong việc tổ chức đón tiếp, phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, sinh hoạt chính trị, văn hóa tại Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Ba Đình và các hoạt động dịch vụ của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.