* Thời gian Bác Hồ ở ngôi nhà người thợ điện và một số thông tin về ngôi nhà này ? (Bạn Bùi Long, địa chỉ: buithelong1929hv@yahoo.com

 

Trả lời: Tháng 12/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh về Khu Phủ Chủ tịch. Người không ở toà nhà Toàn quyền Đông Dương cũ mà ở ngôi nhà mà trước đây người thợ điện phục vụ Toàn quyền ở, gọi là nhà 54. Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại ngôi nhà này từ ngày 19/12/1954 đến ngày 17/5/1958 thì chuyển sang ở ngôi nhà sàn, nhưng hàng ngày Bác vẫn về nhà 54 tắm rửa, ăn cơm, tiếp khách…


 

Ngôi nhà 54 trong Khu di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch


            Trong ngôi nhà 54: Tại phòng ngủ có chiếc tủ Bác đựng tư trang. Trong phòng tắm còn lưu lại một kỷ vật là chiếc hộp nhựa có miềng xà phòng Bác Hồ dùng dở được đặt trên những viên sỏi nhỏ để không bị ướt, dùng được lâu. Bác tiết kiệm xà phòng - vì như Bác nói : "Để các cháu gái rẻo cao có xà phòng dùng". Trong phòng ăn, trên bàn hiện còn một bộ đồ ăn mà Bác dùng khi còn sống. Ngôi nhà 54 là một hiện vật trong tổng thể Khu di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Theo Tiến sĩ Trần Viết Hoàn

Nguyên Giám đốc Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Nxb Văn hoá - Thông tin - 2004