Sộp

 

Sop- Tên khoa học: Ficus pisocarpa BI.

- Họ: Dâu tằm Moraceae

- Địa phương (tổ chức, cá nhân) trao tặng: Đảng Bộ và UBND Tỉnh Vĩnh Long

- Thời gian: năm 1994

- Địa điểm trồng: Sau Lăng

- Số lượng hiện nay: 1 cây

- Tình trạng cây hiện nay: Cây phát triển tốt