Thốt nốt

Thot not- Tên khoa học: Bambusa textilis

- Họ: tre Bambusaceae

- Địa phương (tổ chức, cá nhân) trao tặng: Đảng Bộ và UBND TP Hà Nội

- Thời gian: năm 1994

- Địa điểm trồng: Vườn Kính Thiên

- Số lượng hiện nay: 1 cây

- Tình trạng cây hiện nay: Cây phát triển tốt