Tư liệu bài hát

Viếng Lăng Bác
Viếng Lăng Bác Trình bày: Ca sĩ Thanh Hoa
Viếng Lăng Bác
Viếng Lăng Bác
Đêm Trường Sơn nhớ Bác
Đêm Trường Sơn nhớ Bác
Miền Trung nhớ Bác
Miền Trung nhớ Bác!
Bác đang cùng chúng cháu hành quân
Bác đang cùng chúng cháu hành quân
Lời Bác dặn trước lúc đi xa
Lời Bác dặn trước lúc đi xa
Trồng cây lại nhớ đến Người
Trồng cây lại nhớ đến Nguời
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
  Ai yêu Bác Hồ Chí Minh   Tác giả: Phong Nhã
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người
Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác
Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác
Nhớ ơn Bác
Nhớ ơn Bác
Ca ngợi Hồ Chủ Tịch
Ca ngợi Hồ Chủ Tịch
Hoa thơm dâng Bác
Hoa thơm dâng Bác
Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ
Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ
Lời ca dâng Bác
Lời ca dâng Bác