Ngăn chặn và đẩy lùi biểu hiện đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”

Ngăn chặn và đẩy lùi biểu hiện đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó có biểu hiện “đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, văn hóa: Thời kỳ 1946 - 1954 (Phần 4)

Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, văn hóa: Thời kỳ 1946 - 1954 (Phần 4)
20. Học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng26 (trích) …. Dân chúng rất khôn khéo, rất hăng hái, rất anh hùng. Vì vậy chúng ta phải học dân chúng, phải hỏi dân chúng, phải hiểu dân chúng.

Xem tiếp...

Những tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (phần 10)

Những tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (phần 10)
30. Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hóa mới - Tác giả: Nguyễn Trung Thu - Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật - Năm xuất bản: 2013

Xem tiếp...

Một số kết quả sau một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Một số kết quả sau một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TƯ, ngày 15-5-2016, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ của Ban Bí thư khóa IX, Chỉ thị số 06-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Xem tiếp...

“3 khen, 4 chê, 5 dặn dò” của Bác Hồ với lực lượng vũ trang Quân khu 4

“3 khen, 4 chê, 5 dặn dò” của Bác Hồ  với lực lượng vũ trang Quân khu 4
Trong lần về thăm quê lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành thời gian thăm cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4. 60 năm trôi qua, “3 điểm khen, 4 điều chê, 5 điều dặn dò” của Bác vẫn nguyên giá trị và tính thời sự đối với sự phát triển và trưởng thành của lực lượng vũ trang 6 tỉnh Bắc Trung bộ.

Xem tiếp...

Chủ tịch Hồ Chí Minh người đặt nền móng cho quan hệ Việt - Lào

Chủ tịch Hồ Chí Minh người đặt nền móng cho quan hệ Việt - Lào
Trên thế giới từ trước đến nay, ở phương Đông cũng như phương Tây, trong cuộc đấu tranh để sinh tồn và phát triển của các quốc gia, các dân tộc, các tập đoàn giai cấp... đã từng xuất hiện nhiều mối quan hệ liên minh hợp tác với những hình thức, nội dung khác nhau như liên minh chiến lược, liên minh sách lược, liên minh hữu cơ...

Xem tiếp...

Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ có tôn giáo

Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ có tôn giáo
Ngày 27/7 hàng năm bây giờ đã trở thành ngày truyền thống “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn”. Lịch sử của ngày này bắt nguồn từ cách đây đúng 69 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chấp thuận chọn ngày 27/7/1947 là  “Ngày Thương binh toàn quốc” và đến năm 1955 đổi thành “Ngày Thương binh - Liệt sĩ”. Với riêng đồng bào các tôn giáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành một tình cảm đặc biệt sâu sắc về công tác thương binh, liệt sĩ.

Xem tiếp...

Người phát hiện ra quặng apatit và bức ảnh chụp với Bác Hồ

Người phát hiện ra quặng apatit và bức ảnh chụp với Bác Hồ
Theo lịch sử cách mạng tỉnh Lào Cai, cách đây gần 60 năm, trong dịp lên thăm tỉnh biên giới Lào Cai, ngày 23/9/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu Chính phủ đã tới vùng mỏ apatit Cam Đường động viên cán bộ, công nhân viên đang ngày đêm khai thác quặng phục vụ công nghiệp chế biến phân bón vô cơ, góp phần tăng năng suất cây trồng các tỉnh miền Bắc trong những năm hòa bình sau kháng chiến chống thực dân Pháp.

Xem tiếp...

Một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng (Phần 1)

Một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng (Phần 1)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh thời, Người luôn chăm lo đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Với Người, xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách, vừa có tính thường xuyên của Đảng cầm quyền. Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng của Người về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh” chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. 

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, văn hóa: Thời kỳ 1946 - 1954 Phần 3

Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, văn hóa: Thời kỳ 1946 - 1954 Phần 3
11. Gửi báo Vệ quốc quân15 Vệ quốc quân là quân đội của nhân dân, để bảo vệ đồng bào, giữ gìn Tổ quốc. Báo Vệ quốc quân là cốt để nâng cao tinh thần và kỷ luật của bộ đội. Báo Vệ quốc quân sẽ luôn luôn nêu 12 điều sau này, và khuyến khích mỗi một chiến sĩ phải theo mệnh lệnh cấp trên:

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh - Người mở ra con đường hội nhập thế giới cho Việt Nam

Hồ Chí Minh - Người mở ra con đường hội nhập thế giới cho Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh - bằng nhãn quan chính trị của mình đã nỗ lực đưa cách mạng Việt Nam hội nhập vào dòng chảy cách mạng thế giới. Tư tưởng nhanh chóng hội nhập với thế giới hiện đại để tìm con đường phát triển cho đất nước là một sáng tạo và quyết tâm mạnh mẽ của Người mà đến nay chúng ta thấy những giá trị của nó vẫn mang tính định hướng cho công cuộc hộinhập.

Xem tiếp...