Ký ức 5 lần gặp Bác của nhà giáo đất Kinh Bắc

Ký ức 5 lần gặp Bác của nhà giáo đất Kinh Bắc
Trong quãng thời gian hơn 60 năm công tác trong ngành Giáo dục, nhà giáo Vũ Thị Vinh Hương, quê ở Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh đã vinh hạnh 5 lần được gặp Bác Hồ. Hình ảnh của vị lãnh tụ cùng những lời căn dặn của Người được bà luôn khắc cốt ghi tâm, đó là động lực để suốt đời bà phấn đấu, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”.

Xem tiếp...

“Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột”

“Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột”
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. 

Xem tiếp...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn liền với đoàn kết, hợp tác quốc tế trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường  gắn liền với đoàn kết, hợp tác quốc tế trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
Khi ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã thể hiện một khát vọng mãnh liệt: “Cái mà tôi cần nhất trên đời là đồng bào tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập”1. Câu nói giản dị đó chứa đựng hai quan điểm cơ bản: Độc lập dân tộc là mục đích cao nhất và đi vào thế giới để tìm con đường cho dân tộc mình.

Xem tiếp...

Những tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (phần 9)

Những tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (phần 9)
25. Bác Hồ với việc đọc và tự học - Tác giả: Vũ Dương Thúy Ngà - Nxb Trẻ - Năm xuất bản: 2017

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, văn hóa: Thời kỳ 1946 - 1954 Phần 2

Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, văn hóa: Thời kỳ 1946 - 1954 Phần 2
10. Đời sống mới12 (trích) Trong lúc kháng chiến cứu quốc chúng ta phải đồng thời kiến quốc. Thực hành đời sống mới là một điều cần kíp cho công cuộc cứu quốc và kiến quốc.

Xem tiếp...

Xây dựng Đảng về đạo đức cần gắn chặt với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Xây dựng Đảng về đạo đức cần gắn chặt với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức
Xây dựng Đảng về đạo đức là điểm mới, điểm nhấn, là sự bổ sung hết sức cần thiết trong đổi mới tư duy về xây dựng Đảng hiện nay, phù hợp với nhu cầu xây dựng Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhận diện đầy đủ, sâu sắc để kiên quyết đẩy lùi 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xem tiếp...

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 7 năm 2017 (Phần 2)

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 7 năm 2017 (Phần 2)
  1. Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

Xem tiếp...

Người cựu binh và bảo tàng đặc biệt

Người cựu binh và bảo tàng đặc biệt
Ông không cần gì cả, lúc nào rảnh rỗi các cháu cứ đến đây chơi, tham quan, đó chính là phần thưởng, là nguồn động viên để ông có thêm sức khỏe mà viết tiếp ngọn lửa truyền thống yêu nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nhiều thế hệ sau này. Ông Bùi Xuân Phước, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chủ nhân Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh chia sẻ với chúng tôi.

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh với vấn đề chống giặc nội xâm - suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Hồ Chí Minh với vấn đề chống giặc nội xâm - suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
Cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu nhưng chưa nhiều, chưa vững chắc và có chiều hướng ngày càng khó khăn, phức tạp bởi loại giặc này diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp, lúc ẩn, lúc hiện. Trước tình hình đó, những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống giặc nội xâm càng hữu ích, thiết thực trong việc chống lại 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện suy thoái về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra.

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, văn hóa: Thời kỳ 1946 - 1954 Phần 1

Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, văn hóa: Thời kỳ 1946 - 1954 	Phần 1
Anh em viên chức bây giờ phải có 4 đức tính là: Cần, kiệm, liêm, chính. Cần, anh em viên chức phải tận tâm làm việc, một người làm bằng hai, ba người. Và phải tôn trọng kỷ luật. Anh em phải theo nguyên tắc là có việc mới cần đến người, chứ không phải là có sẵn người nên phải tìm việc cho làm. Kiệm, phải biết tiết kiệm đồng tiền kiếm được, cũng như các vật liệu và đồ dùng trong các sở. Rút bớt hết những sự gì không cần thiết, chớ hao phí giấy má và các thứ của công.

Xem tiếp...

Bài học lòng dân trong di sản Hồ Chí Minh

Bài học lòng dân trong di sản Hồ Chí Minh
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 được xem là một cuộc động viên tổng lực sức dân, lòng dân cả trong thực tại lẫn chiều sâu lịch sử để làm nên thắng lợi quyết định ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối. Thành quả vĩ đại đó thêm một lần nữa khẳng định bài học về tư tưởng trọng dân, tin dân, biết đoàn kết sức dân trong di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam.

Xem tiếp...