Hồ Chí Minh: Tấm gương mẫu mực về tự học và học suốt đời

Hồ Chí Minh: Tấm gương mẫu mực về tự học và học suốt đời
Tự học và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Người cũng là tấm gương sáng về tinh thần suốt đời bền bỉ và khiêm tốn học hỏi. Khi nói về tự học, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ làm sáng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của việc mà còn định hướng cho chúng ta về phương pháp học tập.

Xem tiếp...

Người cựu binh 30 năm đi tìm hình của Bác

Người cựu binh 30 năm đi tìm hình của Bác
Sau gần 30 năm lăn lộn khắp nơi sưu tầm, người cựu binh già Tạ Quang Lộc đã xây dựng cho mình và khu dân cư một "thư viện" ảnh Bác Hồ với hơn 700 bức và khoảng 800 đầu sách các loại.

Xem tiếp...

Sáng ngời tư tưởng Hồ Chí Minh về đền ơn đáp nghĩa

Sáng ngời tư tưởng Hồ Chí Minh về đền ơn đáp nghĩa
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thương binh, bệnh binh và thân nhân các liệt sĩ tình cảm và sự quan tâm sâu sắc.

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, văn hóa: Phần 2: Thời kỳ 1930 - 1945

Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, văn hóa: Phần 2: Thời kỳ 1930 - 1945
1. Sách lược vắn tắt của Đảng1             1. Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng. 2. Đảng phải thu phục cho được đại bộ phận dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến.

Xem tiếp...

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 7 năm 2017

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 7 năm 2017
1. Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

Xem tiếp...

Phong cách đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong cách đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Năm 1923, khi gặp Nguyễn Ái Quốc, nhà thơ - nhà báo nổi tiếng người Xô Viết O.Mandenxtam, bằng dự cảm thiên tài của một thi sĩ, đã viết “Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Châu Âu, mà có lẽ là một nền văn hóa của tương lai”… 

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh tiếp cận giá trị nhân loại trên hành trình tìm đường giải phóng dân tộc

Hồ Chí Minh tiếp cận giá trị nhân loại  trên hành trình tìm đường giải phóng dân tộc
Trước tình cảnh nước mất nhà tan, Hồ Chí Minh đã sớm đau với nỗi đau của dân tộc, quyết tìm phương cách giải phóng đồng bào mình khỏi kiếp nô lệ, lầm than. Trong hành trình tìm đường giải phóng dân tộc, Người đã kế thừa nhiều giá trị tinh thần truyền thống Việt Nam, đặc biệt là chủ nghĩa yêu nước, đồng thời tiếp cận nhiều giá trị mới của thời đại.

Xem tiếp...

Điều làm nên sự vĩ đại ở Hồ Chí Minh

Điều làm nên sự vĩ đại ở Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh được thế giới biết đến là một lãnh tụ đã trở thành huyền thoại ngay từ khi còn sống trong thế kỷ XX, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa lớn. Vậy, điều gì đã làm nên sự vĩ đại ở Hồ Chí Minh?

Xem tiếp...

Chuyện ít người biết về những chiếc Huy hiệu Hồ Chí Minh

Chuyện ít người biết về những chiếc Huy hiệu Hồ Chí Minh
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Người thường tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các cá nhân làm việc tốt và phần thưởng này có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục, động viên mọi người dân Việt Nam. 

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, văn hóa: Phần 1 (tiếp theo)

Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, văn hóa: Phần 1 (tiếp theo)
Càng nghèo khổ thì số người thất học càng nhiều. Mặt khác, thực dân Pháp lại cố tâm huỷ bỏ Hán học mà chúng thấy là nguy hiểm cho sự thống trị của chúng vì chúng biết rằng Hán học có thể đưa vào An Nam những tư tưởng tiến bộ phương Tây thông qua Trung Quốc và Nhật Bản. Người ta có thể tưởng rằng bỏ Hán học đi để đẩy lùi ảnh hưởng nước ngoài, người Pháp sẽ thay thế vào đó bằng nền giáo dục của họ. Không phải thế đâu. Thâm ý của họ chỉ là đẩy người An Nam vào vòng ngu tối. Tôi xin nêu ra sau đây một vài bằng chứng của người Pháp.

Xem tiếp...

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường  công tác chăm sóc người có công với cách mạng
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Xem tiếp...