Chuyện ít biết về người chủ trì thiết kế cảnh quan Lăng Bác Hồ

Chuyện ít biết về người chủ trì thiết kế cảnh quan Lăng Bác Hồ
Kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Xuân Thử được đảm nhiệm trọng trách chủ trì thiết kế toàn bộ cảnh quan khu vực Quảng trường Ba Đình và vườn hoa tiếp giáp Lăng…

Xem tiếp...

Bản lĩnh Hồ Chí Minh

Bản lĩnh Hồ Chí Minh
Trong cảnh nước mất nhà tan, Hồ Chí Minh từ rất sớm đã hình thành hoài bão “giúp dân - cứu nước”. Trả lời nhà văn Mỹ Anna Louise Strong, Người nói: “Nhân dân Việt Nam trong đó ông cụ thân sinh ra tôi, lúc này thường tự hỏi nhau ai sẽ là người giúp mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp, người này nghĩ là Anh, có người lại cho là Mỹ. Tôi thấy phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm ăn ra sao, tôi sẽ trở về giúp đồng bào tôi”.

Xem tiếp...

Bác Hồ trong tâm hồn của nhà báo Lưu Quý Kỳ

Bác Hồ trong tâm hồn của nhà báo Lưu Quý Kỳ
Trong làng báo Việt Nam thời hiện đại, nhất là những người hành nghề “viết lách” từng đi qua cuộc trường chinh đầy gian khó chống ngoại xâm, cứu nước, cứu dân dài 3 thập kỷ (1946 - 1975) gần như có chung nhận xét, Lưu Quý Kỳ là một trong số ít nhà báo ngồi “chiếu giữa” của làng báo nước nhà về nhiều phương diện.

Xem tiếp...

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương sáng về nói đi đôi với làm

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương sáng về nói đi đôi với làm
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng “nói đi đôi với làm”, cho mọi thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. Ở Hồ Chí Minh lời nói đi đôi với hành động, lý luận đi đôi với thực tiễn, nói để mà làm, làm phải đúng như điều đã nghĩ, đã nói. Hơn nữa, Người nói ít nhưng làm nhiều, có những vấn đề đạo đức Người không nói mà chỉ làm. Thống nhất giữa lời nói và việc làm là nguyên tắc đạo đức của Hồ Chí Minh, là sự thể hiện tấm gương thực hành đạo đức cách mạng của bản thân.

Xem tiếp...

Những tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (phần 8)

Những tác phẩm hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (phần 8)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh Nhà nước Việt Nam mới, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, cho hạnh phúc của nhân dân. 

Xem tiếp...

Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, văn hóa

Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, văn hóa
Công tác tư tưởng, văn hoá là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đây cũng là vấn đề sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng quan tâm với một tầm nhìn xa, rộng và những chỉ dẫn sâu sắc, thiết thực.

Xem tiếp...

Công tác kiểm tra, giám sát theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Công tác kiểm tra, giám sát theo tư tưởng Hồ Chí Minh
  Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra; “kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”1, “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết”2.Tư tưởng đó của Bác, mãi mãi là kim chỉ nam định hướng cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong suốt quá trình hoạt động

Xem tiếp...

Báo chí cách mạng Việt Nam: Cội nguồn, đặc trưng, trọng trách

Báo chí cách mạng Việt Nam: Cội nguồn, đặc trưng, trọng trách
Báo chí là bộ phận cấu thành của văn hóa, mỗi bài báo là một sản phẩm văn hóa, chứa đựng các giá trị và truyền bá các giá trị văn hóa để góp phần xây dựng nền văn hóa, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng con người phát triển toàn diện. 

Xem tiếp...

Một số thay đổi về chế độ bảo hiểm từ ngày 01/7/2017

Một số thay đổi về chế độ bảo hiểm từ ngày 01/7/2017
  Ngày 24/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 là 1.300.000 đồng/tháng  (thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng).

Xem tiếp...

Học nhân cách nhà báo Hồ Chí Minh

Học nhân cách nhà báo Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam và bản thân Người là một nhà báo vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam.

Xem tiếp...

Người thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Pháp năm 1946

Người thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh  trong chuyến thăm Pháp năm 1946
  Chuyến đi Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946 với tư cách là khách mời của Chính phủ Pháp là chuyến đi mà Người chủ động tiếp cận với nước Pháp với quyết tâm bảo vệ nền độc lập - tự do của dân tộc và chủ trương đối ngoại hòa bình. Người thư ký được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng lựa chọn trong chuyến đi lịch sử liên quan đến vận mệnh dân tộc này là Đỗ Đình Thiện, được gọi thân mật là “Văn phòng” của Bác.

Xem tiếp...