Tổng hợp những hình ảnh của Đại thắng mùa Xuân năm 1975

Tổng hợp những hình ảnh của Đại thắng mùa Xuân năm 1975
42 năm đã trôi qua, nhưng Đại thắng mùa Xuân 30/4/1975 vẫn luôn là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ con người Việt Nam. Chiến thắng này đã mang lại hòa bình, thống nhất cho đất nước, mang lại cho nhân dân cuộc sống trong hòa bình, độc lập để từ đó đi lên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa như Bác chúng ta hằng mong ước. 

Xem tiếp...

117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

117 Chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
    Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá kiệt xuất. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới.      

Xem tiếp...

Đại thắng mùa Xuân 1975 - chiến thắng của ý chí thống nhất, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do

Đại thắng mùa Xuân 1975 - chiến thắng của ý chí thống nhất, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do
Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, có tầm ảnh hưởng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Chiến thắng đó là kết quả của ý chí thống nhất và khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thế mà vẫn có ý kiến xuyên tạc ý nghĩa của sự kiện lịch sử quan trọng này.

Xem tiếp...

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG (02-5-1917 / 02-5-2017) Bài 1: Người đảng viên kiên trung

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VĂN TIẾN DŨNG (02-5-1917 / 02-5-2017)  Bài 1: Người đảng viên kiên trung
  Đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng (bí danh là Lê Hoài), sinh ngày 2-5-1917, tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

Xem tiếp...

Vị tướng nhà giáo tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”

Vị tướng nhà giáo tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”
Đến Học viện Chính trị, qua tìm hiểu, tôi được nghe về nhiều tấm gương nhà giáo đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Quang Phát, Phó Chính ủy Học viện Chính trị.

Xem tiếp...

Các bậc thầy và việc học của Bác Hồ thời nhỏ tuổi

Các bậc thầy và việc học của Bác Hồ thời nhỏ tuổi
Người thầy đầu tiên của Nguyễn Sinh Cung (tên khai sinh của Bác Hồ), đồng thời cũng là người cha Nguyễn Sinh Sắc, một tấm gương sáng về ý chí vượt khó vươn lên trong học vấn và người thầy mẫu mực trong dạy chữ và dạy người.

Xem tiếp...

Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế được hưởng những chính sách nào?

Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế được hưởng  những chính sách nào?
Ngày 17-4-2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó nhấn mạnh: “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương”.

Xem tiếp...

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 4 năm 2017 (Phần 2)

Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành  trong tháng 4 năm 2017 (Phần 2)
1. Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động,có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2017.

Xem tiếp...

Mạng xã hội - Nhận diện thông tin xấu độc

Mạng xã hội - Nhận diện thông tin xấu độc
Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc nhận diện thông tin xấu độc và ngăn chặn hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các phương tiện thông tin điện tử là rất quan trọng.

Xem tiếp...

Bác Hồ với đồng bào miền Nam ruột thịt

Bác Hồ với đồng bào miền Nam ruột thịt
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam ruột thịt bởi “miền Nam đi trước về sau”. Khi một nửa đất nước còn nằm dưới ách thống trị của Mỹ - ngụy thì trái tim Bác luôn hướng về miền Nam, thương nhớ đồng bào ngày đêm rên xiết dưới gót giày quân xâm lược, cùng niềm mong mỏi ngày thống nhất đất nước. Tình cảm của Người dành cho đồng bào miền Nam phần nào được thể hiện qua câu nói giản dị mà rất nổi tiếng của Người: “Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi… “.

Xem tiếp...

Hình ảnh Bác Hồ trong ký ức của những người con xứ Nghệ

Hình ảnh Bác Hồ trong ký ức của những người con xứ Nghệ
Hình ảnh Bác Hồ sau hàng chục năm vẫn còn in đậm, vẹn nguyên cảm xúc trong tâm tưởng những người con xứ Nghệ.

Xem tiếp...