Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành trong tháng 6 năm 2017 (Phần 2)

1. Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế ban hành quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017.

Theo Thông tư này, có 3 nhóm dịch vụ dành cho người chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được điều chỉnh khung giá tối đa, gồm: Giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ; giá dịch vụ ngày giường điều trị; giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hạng bệnh viện.

Giá tối đa dịch vụ khám bệnh (bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương) tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT tăng nhiều lần so với quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. Cụ thể như sau:

Nơi khám bệnh

Mức giá tối đa tại Thông tư 02

Mức giá tối đa tại Thông tư liên tịch 04

Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I

39.000 đồng

20.000 đồng

Bệnh viện hạng II

35.000 đồng

15.000 đồng

Bệnh viện hạng III

31.000 đồng

10.000 đồng

Bệnh viện hạng IV, Phòng khám đa khu vực

29.000 đồng

7.000 đồng

Trạm y tế xã

29.000 đồng

5.000 đồng

Thông tư hướng dẫn cách xác định số ngày điều trị nội trú như sau:

- Số ngày điều trị nội trú = (ngày ra viện - ngày vào viện) + 1

- Trường hợp người bệnh vào viện hôm trước và ra viện vào hôm sau (từ 4 tiếng đến dưới 24 tiếng) chỉ được tính 1 ngày.

- Trường hợp người bệnh chuyển 2 khoa trong cùng 1 ngày thì mỗi khoa chỉ được tính ½ ngày.

- Trường hợp người bệnh chuyển từ 3 khoa trở lên trong cùng 1 ngày thì giá ngày giường điều trị nội trú hôm đó được tính bằng trung bình cộng tiền ngày giường tại khoa có thời gian điều trị trên 4h có mức giá cao nhất và tại khoa có thời gian điều trị trên 4 giờ có mức giá thấp nhất.

2. Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế,có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017.

Thông tư quy định mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở.

Ví dụ một số trường hợp tại thời điểm lương cơ sở bằng 1.210.000 đồng như sau:

- Trường hợp có mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh thì mức thanh toán tổng = 45 x 100% x 1.210.000 = 54.450.000 đồng;

- Trường hợp có mức hưởng 95% chi phí khám, chữa bệnh nhưng tham gia BHYT liên tục chưa đủ trên 5 năm thì mức thanh toán = 45 x 95% x 1.210.000 = 51.727.500 đồng;

- Trường hợp có mức hưởng 95%, tham gia bảo hiểm y tế liên tục trên 5 năm:

+ Chưa có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm tính tới thời điểm sử dụng dịch vụ thì mức thanh toán = 45 x 95% x 1.210.000 = 51.727.500 đồng;

+ Có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm tính tới thời điểm sử dụng dịch vụ đạt mức 6 tháng lương cơ sở thì mức thanh toán = 45 tháng lương cơ sở = 54.450.000 đồng.

3. Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tảiquy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017.

Từ ngày 01/6/2017, khuyến khích thực hiện đổi Giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET trước ngày 31/12/2020 thay vì bắt buộc phải thực hiện chuyển đổi theo lộ trình như quy định trước đây.

Người có Giấy phép lái xe có thời hạn phải thực hiện đổi Giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng, trong khi quy định cũ cho phép người có Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới ba tháng, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch vẫn được xét cấp lại giấy phép.

Người có Giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu có đủ sức khỏe theo quy định, được xét đổi Giấy phép lái xe từ hạng D trở xuống.

4. Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn v quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/6/2017.

Theo đó, rút ngắn thời gian hoàn thuế cho người nộp thuế trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước (NSNN)/ Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN do cơ quan thuế chuyển đến (Quy định hiện nay là trong thời hạn chậm nhất 3 ngày làm việc).

VB thang 6 Phan 2 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Thông tư còn quy định một số nội dung:

- Cục Thuế cập nhật, hạch toán đầy đủ các quyết định hoàn thuế/hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu NSNN vào Hệ thống ứng dụng quản lý thuế ngay trong ngày làm việc được ký ban hành quyết định hoàn thuế;

- Sau khi hạch toán quyết định hoàn thuế và quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ khoản thu NSNN, Cục Thuế luân chuyển sang Kho bạc Nhà nước ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo.

5. Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khitốtnghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017.

Thông tư quy định: Người học sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp phải đảm bảo các kỹ năng sau:

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

- Kỹ năng nhận thức, nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề bằng việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp cơ bản, công cụ, tài liệu và thông tin.

- Kỹ năng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn của ngành, nghề đào tạo trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

6. Thông tư số35/2017/TT-BTC ngày 25/4/2017 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/6/2017.

Theo đó, các dự án có phương án cải tạo, phục hồi và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan phê duyệt (trường hợp I) phải chịu mức phí cao gấp khoảng 1,5 lần so với cùng một cơ quan (trường hợp II). Đơn cử như sau:

- Các dự án có tổng vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức phí thẩm định là 6 triệu đồng (trường hợp I), 4 triệu đồng (trường hợp 2).

- Các dự án có tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng thì mức phí thẩm định là 61 triệu đồng (trường hợp I), 40,7 triệu đồng (trường hợp 2).

7. Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại các thông tư hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2017.

Thông tư quy định rút ngắn thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu mà đơn vị kinh doanh gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 2 ngày trước khi sử dụng hóa đơn (quy định cũ là 5 ngày).

Rút ngắn lại thời gian cơ quan thuế đưa nhận xét về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in, thông báo hóa đơn đặt in là 2 ngày từ khi nhận được văn bản đề  nghị chấp nhận của doanh nghiệp (quy định trước đó là 5 ngày).

Thông tư đã bỏ quy định kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, kê khai nộp thuế làm căn cứ bán hóa đơn lần sau cho tổ chức, cá nhân và hộ cá nhân kinh doanh.

Thu Hiền (tổng hợp)