Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Kon Tum vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 12/7/2017, tại Nhà khách số 8 Hùng Vương, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp đón Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Đoàn gồm 31 người có uy tín cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc và một số sở, ngành liên quan của tỉnh Kon Tum do đồng chí Y Hằng - Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum làm Trưởng đoàn.

ncc kon tum 2017
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 15/02/2017 UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Kon Tum năm 2017. Theo đó, năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 804 người có uy tín, tăng 41 người so với năm 2016; trong đó người có uy tín giữ nguyên so với năm 2016: 647 người, người có uy tín thay thế 115 người, người có uy tín bầu bổ sung mới 42 người. Những năm qua, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín đã phát huy vai trò gương mẫu trong vận động nhân dân đảm bảo an ninh trật tự, ổn định tình hình chính trị, nêu cao tinh thần cảnh giác; thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục tuyên truyền và củng cố mối đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, giữ gìn bản sắc dân tộc… góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đang triển khai thực hiện trên địa bàn.

Nhân dịp này, chiều ngày 11/7/2017, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn cùng đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc đã có buổi tiếp Đoàn.


                                                                                                Hoàng Xuân