Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và môi trường (Trung tâm) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Đoàn 969, Kế hoạch của Trưởng ban Ban Quản lý Lăng về thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Sáu tháng đầu năm 2017, Cấp ủy, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nội dung kế hoạch đề ra. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ được chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nâng cao đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức, viên chức trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả khảo sát, nghiên cứu các chuyên đề theo thuyết minh đã được phê duyệt; đồng thời triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

hoi nghi phan bon 2
Hội nghị báo cáo tiến độ thử nghiệm phân bón hữu cơ vi sinh Eco-Grow và Eco-Flora

Tích cực, chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo Ban Quản lý Lăng đưa giống cây râm bụt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An và cây dừa Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, Cao Lãnh, Đồng Tháp về để trồng tại Khu Di tích K9 vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Đây là sự kết nối các cây đặc trưng ở các Khu Di tích gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường Khu Di tích K9.

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Hậu cần và Đoàn 285 xây dựng Kế hoạch triển khai trồng thí điểm rau hữu cơ tại Khu Di tích K9; đồng thời hướng dẫn về mặt kỹ thuật trồng và chăm bón các loại rau theo phương pháp hữu cơ bước đầu đạt kết quả tốt. Phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Thương mại ALFA Việt Nam để xây dựng kế hoạch thử nghiệm chế phẩm phân hữu cơ vi sinh trên cây trồng tại khu vực Lăng và Khu Di tích K9. Hướng dẫn Đoàn 285 triển khai thực hiện thử nghiệm, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả báo cáo lãnh đạo Ban Quản lý Lăng áp dụng thực hiện.

Thường xuyên duy trì quản lý, vận hành Trạm quan trắc môi trường không khí và cảnh báo phóng xạ tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình và lập báo cáo định kỳ. Các thông số môi trường cơ bản hoạt động liên tục, đưa thông tin quan trắc lên hệ thống hiển thị thông tin môi trường trên màn hình, phục vụ nhân dân và khách quốc tế. Thực hiện tốt công tác quan trắc, phân tích các chỉ tiêu thông số môi trường trong Công trình Lăng theo kế hoạch được duyệt.

Duy trì hệ thống quản lý chất lượng cho phòng thí nghiệm và phân tích môi trường theo tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2005. Tổ chức bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện tốt nhiệm vụ phân tích xét nghiệm nước tại Trạm nước Bách Thảo và mẫu nước, đất, bùn tại một số đơn vị theo kế hoạch thường xuyên và đột xuất.

Sáu tháng cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã xác định; tập trung nghiên cứu đề tài khoa học; tăng cường chăm bón, theo dõi, rút kinh nghiệm, viết tài liệu ứng dụng kỹ thuật về trồng rau hữu cơ và một số giống hoa mới được lựa chọn, chuyển giao công nghệ và quy trình chăm bón cho Đoàn 285 thực hiện. Báo cáo lãnh đạo Ban Quản lý Lăng kết quả thử nghiệm chế phẩm phân hữu cơ vi sinh trên cây trồng tại khu vực Lăng và Khu Di tích K9 đưa vào ứng dụng nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Tham mưu đề xuất với lãnh đạo Ban Quản lý Lăng xây dựng quy trình kỹ thuật chăm bón, theo dõi sinh trưởng của các loại cây do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương trồng ở Khu Di tích K9; xây dựng quy trình kỷ thuật hướng dẫn Đoàn 285 chăm bón vườn cam canh 2300 cây ở Khu D, Khu Di tích K9.

Năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Chi ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên nêu cao trách nhiệm chính trị, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, tích cực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh triển khai ứng dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào thực tiễn; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất, trong đó nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường hoàn thành tốt; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, Trung tâm vững mạnh toàn diện./.

                                                                                       Thu Lai