Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 tổ chức bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2017

Sáng ngày 17/7/2017, Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2017. Tham dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Huống, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; các đồng chí Trưởng ban (Trợ lý) chính trị các cơ quan đơn vị; Tổ giáo viên cùng 63 đồng chí học viên là những quần chúng ưu tú của các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

lop tap huan 2017 1
Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Huống, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh
 phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp học

            Những năm qua, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên nói riêng luôn được Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, các đảng bộ, chi bộ cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tỉ lệ và chất lượng kết nạp đảng viên mới ngày càng nâng cao, qua đó đã nâng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Được sự ủy quyền của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969, phát biểu khai mạc và chỉ đạo lớp học, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Huống, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh đã biểu dương các cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức lớp học đã làm tốt công tác chuẩn bị. Đồng thời nhấn mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đảng nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần tạo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Xuất phát từ thực tế tình hình đảng bộ, đơn vị, Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2017 trang bị cho các học viên nắm được khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Tổ chức lớp học, các đồng chí giáo viên và từng học viên quán triệt thực hiện nghiêm các quy định lớp học, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nội dung, chương trình đã đề ra.

Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2017 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 7 năm 2017. Kết thúc học tập các học viên sẽ tham gia kiểm tra đánh giá kết quả./

Phương Thành, Ngọc Hà