Quy định về việc tham quan, học tập, sinh hoạt chính trị tại Khu Di tích K9

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THĂM QUAN, HỌC TẬP, SINH HOẠT CHÍNH TRỊ

TẠI KHU DI TÍCH K9.
-----------------
1- Đối tượng:
Các tập thể cơ quan, đơn vị và đoàn thể quần chúng.
2- Quy định về thủ tục và thời gian:
a, Thủ tục
Cơ quan, đơn vị, đến đăng ký cần có các giấy tờ:
- Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị.
- Danh sách những người tham gia gồm:
Số thứ tự, họ và tên, tuổi, nơi công tác (Nếu nghỉ hưu thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú).
Danh sách được lập thành 02 bản.
b, Thời gian đăng ký.
- Hàng ngày tiếp nhận đăng ký:
+ Buổi sáng: 8 giờ đến 11 giờ.
+ Buổi chiều: 14 giờ đến 16 giờ.
c, Thời gian trả lời kết quả:
Hàng tuần đơn vị trả kết quả duyệt các đoàn đi thăm khu di tích vào thứ 4 và thứ 6.
d, Thời gian thăm quan sinh hoạt chính trị:
Khu di tích K9 đón các tập thể, cơ quan đơn vị tổ chức tham quan học tập, sinh hoạt chính trị vào tất cả các ngày trong tuần (Trừ ngày thứ 2).
- Buổi sáng: 8 giờ đến 11 giờ.
- Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.
BỘ TƯ LỆNH BẢO VỆ LĂNG
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH